Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DESÁTÁREPREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL

§ 92

(1) Reprezentaci vysokých škol tvoří

a) orgán složený z členů akademických obcí vysokých škol delegovaných jejich zastupitelskými akademickými orgány,

b) orgán složený z představitelů vysokých škol.

(2) Podrobnější postup vytvoření těchto orgánů a pravidla jejich jednání stanoví jejich statuty.

(3) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají.

(4) Reprezentace vysokých škol předkládá ministrovi doporučení na složení Akreditační komise.