Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4Elektronické peníze

(1) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která

a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal,

b) je uchovávaná elektronicky,

c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a

d) je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.

(2) Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jiné platební transakce než platební transakce uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodě 4 nebo v § 3 odst. 3 písm. d) bodě 7.