Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 74Smlouva o platebních službách

(1) Smlouvou o platebních službách se poskytovatel zavazuje uživateli

a) provádět pro něho platební transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené (dále jen „rámcová smlouva“), nebo

b) provést pro něho jednotlivou platební transakci neupravenou rámcovou smlouvou (dále jen „smlouva o jednorázové platební transakci“).

(2) Rámcová smlouva může stanovit podmínky pro vedení platebního účtu.