Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 147Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.