Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 128Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému

(1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí správního deliktu tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků uvedených v § 60 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží poskytovateli anebo uživateli jiného platebního systému, než je platební systém, který sám provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 60 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.