Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 146

Zrušuje se:

1. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech.

2. Vyhláška č. 548/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému.

3. Vyhláška č. 91/2006 Sb., kterou se provádí zákon o platebním styku.

4. Vyhláška č. 92/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz.