Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Platební instituce je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka.