Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131Správní delikty vydavatele

(1) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 124 odst. 2,

b) poskytuje držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 124 odst. 3,

c) neprovede zpětnou výměnu podle § 124a odst. 2 nebo 3, nebo

d) porušuje informační povinnost podle § 124b odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.