Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 130Správní delikty poskytovatele

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že soustavně

a) porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, § 92 odst. 3, § 93 nebo § 94 odst. 2,

b) porušuje povinnosti týkající se změny rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1 nebo 5,

c) vypovídá rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v rozporu s § 96,

d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,

e) porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,

f) nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113, nebo

g) v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci.

(2) Poskytovatel plátce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90.

(3) Poskytovatel příjemce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91.

(4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí správního deliktu tím, že porušuje povinnosti podle § 102 odst. 1.

(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 nebo 3,

b) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c),

c) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 5.