Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o zápis do registru podle tohoto zákona,

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 52b odst. 1, nebo

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) nebo d),

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).