Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 99

Plátce a poskytovatel se mohou dohodnout na omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období.