Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 98

(1) Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(2) Platební transakce může být autorizována před provedením platební transakce, nebo dohodnou-li se tak plátce a jeho poskytovatel, po jejím provedení. Souhlas lze udělit k jednotlivé platební transakci nebo k několika platebním transakcím. Souhlas lze udělit i prostřednictvím platebního prostředku.

(3) Forma a postup udělení souhlasu musí být dohodnuty mezi plátcem a poskytovatelem.