Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 88

Poskytovatel je povinen během trvání rámcové smlouvy poskytnout uživateli na jeho žádost obsah rámcové smlouvy a další informace uvedené v § 81 až 85.