Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42

Podá-li poskytovatel platebních služeb malého rozsahu žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, na které se vztahuje jeho registrace, použijí se obdobně § 37 odst. 1 písm. b), a odst. 3, § 38 a 39.