Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19

Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, se nepovažují za vklad přijatý platební institucí podle zákona upravujícího činnost bank ani za elektronické peníze.