Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2a

Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.