Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 35l

(1) Usazeným evropským advokátem je evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného Komorou.

(2) Usazený evropský advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky soustavně.