Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25c

V souvislosti s poskytováním právních služeb může advokát provádět autorizovanou konverzi dokumentů postupem podle zvláštního právního předpisu.