Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23

Byl-li advokát ustanoven, hradí jeho odměnu stát.