Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8a

K pozastavení výkonu advokacie dochází,

a) nastane-li některá ze skutečností uvedených v § 8b,

b) rozhodne-li o tom Komora v případech uvedených v § 9 a 10.