Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 41

(1) Komora má tyto orgány:

a) sněm,

b) představenstvo,

c) předsedu Komory,

d) kontrolní radu,

e) kárnou komisi,

f) odvolací kárnou komisi,

g) zkušební komisi pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky (dále jen "zkušební komise Komory").

(2) Komora může zřizovat poradní orgány.