Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 52a

Ministerstvo spravedlnosti oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b).