Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36

Advokátním koncipientem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Komorou.