Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 39

Ustanovení § 16, 17, 17a, 21 a 29 se použijí pro advokátního koncipienta přiměřeně.