Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 48

Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.