Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 35f

Hostujícím evropským advokátem je evropský advokát, který poskytuje právní služby na území České republiky dočasně nebo příležitostně.