Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 35u

Při přemístění sídla zahraniční společnosti na území České republiky se použijí ustanovení § 35s a 35t obdobně.