Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 72

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.