Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 52b

Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad činností advokátů, evropských advokátů a advokátních koncipientů podle § 25a a nad činností advokátů podle § 25c.