Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 71

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii,

2. zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.