Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 52c

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vydá vyhlášku k provedení § 5d odst. 1, § 35m odst. 3 a § 37 odst. 2.