Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4

Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (dále jen "Komora").