Zákon o advokacii

85/1996 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 68

Představenstvo uvedené v § 65 svolá první sněm podle tohoto zákona do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.