Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí

a) zapsaná, má-li dřívější datum podání,

1. národní ochranná známka,

2. mezinárodní ochranná známka,

3. ochranná známka Společenství;

b) ochranná známka Společenství, k níž je ve smyslu čl. 34 nařízení Rady uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky uvedené v písmenu a) bodech 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla;

c) přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána;

d) všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.