Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu.

(2) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

(3) K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být přiložena smlouva o užívání.