Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 54Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.