Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23Zveřejnění přihlášky

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.