Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 41Podání

Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém.