Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 49

Přihláška ochranné známky Společenství může být podána u Úřadu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory). Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky; její výši stanoví prováděcí právní předpis.