Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 až 27 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

(2) Úřad na žádost zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení.