Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 40Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1) Pro zrušení kolektivní ochranné známky se použije ustanovení § 31.

(2) Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení zanikne.

(3) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije ustanovení § 32 s tím, že splnění § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1.