Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.