Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 271dÚčelně vynaložené náklady spojené s léčením

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.