Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 299

Ustanovení § 288 až 298a se nepoužijí pro evropskou společnost a evropskou družstevní společnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.