Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 64

Ustanovení § 62 a 63 se vztahují i na případy, kdy o hromadném propouštění rozhodl příslušný orgán [§ 52 písm. c)].