Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 346e

Odchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346b až 346d, nepřihlíží se k tomu.