Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 271f

Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.