Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 350a

Týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů.