Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 323

Výkon kontroly v pracovněprávních vztazích upravují zvláštní právní předpisy.