Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 352

Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.